VÅRMØTE

Vårmøte retter seg i år mot de som jobber opp mot prøvetaking og labmetoder og det legges opp som innlegg, gruppearbeid og diskusjoner. Etter at vi ba om tilbakemelding fra medlemmer, fikk vi flere innspill og tema er bestemt ut fra dette. Årets Vårmøte skal derfor handle om tre tema:

1) Prøvetaking – hvordan skal vi ta en representativ prøve fra røysa eller en massestrøm, og hvordan bevarer vi representativiteten gjennom prøvepepareringen?

2) Hvordan konverterer vi mellom kjemisk og mineralogisk informasjon og hvordan kan vi relatere denne informasjonen (f.eks. fra XRF og XRD) til den faktiske prøven?

3) Hvilke metoder finnes for å registrere prøver inn til lab og til å behandle store datasett med labresultater, f.eks. excelbaserte løsninger, programvare?

Ta kontakt med Ingjerd Bunkholt dersom du forslag til innlegg eller annet innenfor temaene ovenfor. ingjerd (@) nomin.no

Nedenfor er foreløpig program. Dette blir oppdatert fortløpende.

Vårmøte oppdatering av program

Vårmøte skal omhandle tre tema og noen detaljer i programmet er lagt til nedenfor:

 1. Prøvetaking – hvordan skal vi ta en representativ prøve fra røysa (stillestående masser) eller en massestrøm, og hvordan bevarer vi representativiteten gjennom prøveprepareringen?
  1. Gjennomgang av teori og eksempler på representativ prøvetaking v/Elkem
  2. Prøvetaking av massestrøm, både fingods og grovgods v/Titania – Wolfgang Schubert
  3. Representativ prøvepreparering v/Titania – Wolfgang Schubert
 1. Hvordan konverterer vi mellom kjemisk og mineralogisk informasjon og hvordan kan vi relatere denne informasjonen (f.eks. fra XRF og XRD) til den faktiske prøven?
  1. Grunnleggende mineralogi v/ Terje Malvik
  2. Metodeoversikt for å undersøke mineraler, bl.a. mikroskopi og XRD v/Terje Malvik og eksempler fra bedrifter
  3. Mineralogi og beregning av mineralformler v/Anette Granseth
  4. Sammenheng mellom kjemi og mineralogi – noen eksempler fra norske forekomster v/Terje Malvik
  5. Gruppearbeid (hvis tid)
 1. Hvilke metoder finnes for å registrere prøver inn til lab og til å behandle store datasett med labresultater, f.eks. excelbaserte løsninger, programvare ?
  1. Presentasjon av excel basert system på Titania v/Ole Ørsland
  2. Presentasjon av programvaren Plant Vision – Lab Manager v/Sintef Molab
  3. Presentasjon av LIMS på Hustadmarmor v/Ingrid Dyrhaug
  4. Diskusjon

image001