UTSENDT PROGRAMFOLDER

Avholdt 6. til 7. mai 2015 i Gällivare i Sverige.

Program, praktisk informasjon og foredragene

Tidspunkt er satt til 6.-7. mai og tema er «Lean Mining» – organisasjon og ledelse i bergindustrien basert på prinsippene bak Toyota Production System og «Lean Manufacturing». «Lean» handler om å produsere mer på kortere tid og med mindre ressursbruk gjennom optimalisering av produksjonsprosessen, utvikling av menneskene i organisasjonen og kontinuerlige forbedringer. Konseptet har vært en stor suksess i bilindustrien og øvrig vareproduserende industri, og denne suksessen har etter hvert inspirert flere bergindustribedrifter til å forsøke å implementere de samme prinsippene i vår industri. Noen har holdt på lenge, noen har nettopp startet, og noen lurer på om dette kan være noe for oss. Enkelte bedrifter har satset på et avgrenset område, mens andre har gått bredere ut.

Årets vårmøte er lagt til Gällivare i Nord-Sverige der vi vil få besøke Bolidens Aitikgruve. Det svenske gruveselskapet Boliden Mineral startet utviklingen av sitt «Lean Mining»-konsept i 2008. Tre av Bolidens gruveområder har til nå startet implementeringen av hva de har kalt «New Boliden Way» i hele eller deler av sin virksomhet, og sist ut var Aitikgruva. Boliden har etter hvert skaffet seg solid erfaring og videreutviklet både innhold og implementeringsmetoder.

Dette er en unik mulighet til å se Bolidens «New Boliden Way» på nært hold og ta del av erfaringene fra både driftsorganisasjonen, med gruvesjefen i spissen, og Lean Teamet som har drevet implementeringsprosjektet. Aitik er en av verdens mest produktive kobbergruver med årsproduksjon på 36 M tonn malm og like mye gråberg, og vi vil få en omvisning i dagbruddet og det topp moderne oppredningsverket.

Også flere norske gruver og det svenske gruveselskapet LKAB har tatt i bruk utvalgte deler av Lean konseptet. Disse bedriftene har fokusert på forskjellige deler av Lean-konseptet som:

  • kortintervallskontroll,
  • avviksanalyser,
  • takting av produksjonstempoet og
  • identifisering av tap og ikke-verdiskapende aktiviteter.

Dette vil vi få høre om på dag 2 av vårmøtet, og det er satt av tid til diskusjoner og utveksling av erfaringer.

Årets tema bør appellere til ledere på alle nivåer i bergindustrien, personalsjefer, kvalitetssjefer og andre som er interessert i ledelse og forbedringsarbeid. Vi i arrangementskomiteen lover inspirasjon, nye ideer og nyttige kontakter med kolleger på tvers av landegrensene.

PROGRAM

OBS: Ankomst Gällivare: onsdag 5.mai
Program Dag 1 – onsdag 6. mai
07:30 Buss fra hotellet i Gällivare til Bolidens gruve i Aitik
08:00 Velkommen med program for Vårmøtet Leder i Norsk Bergforening, Helge Rushfeldt
08:15 Presentasjon av Boliden Aitik Gruvesjef Aitik, Mikael Palo
09:00 Omvisning i Aitik (dagbrudd, verksted, oppredning, deponi)
12:00 Lunsj
13:00 Presentasjon av New Boliden Way i Aitik Bolidens Prosjektgruppe Aitik
16:00 Retur med buss til hotellet i Gällivare
Middag på kvelden i Gällivare
Program Dag 2 – torsdag 7. mai
08:00 Lean Mining – en oversikt Professor i gruvedrift, S. Haugen
08:30 New Boliden Way – innhold og erfaringer fra BolidenLeder for Bolidens «Lean-team», Urban Olofsson
09:30 New Boliden Way – implementeringen, Bolidens “Lean-team”
10:00 Diskusjoner og kaffe
10:30 WORKSHOP – alle bidrar!
11:30 Lunsj
12:30 Eliminering av sløseri i Rana Gruber Produksjonssjef Stein-Tore Bogen
13:00 Lean hos LKAB Malmberget Seksjonssjef oppfaring, Jonny Olofsson
14:00 Produksjonsstyring i ei Lean gruve- Anna Åberg, Boliden og Flaskehalser, utjamning og takt Sunniva Haugen, NTNU
14:30 Oppsummering og avslutning
15:00 Bussavgang til flyplassen
16:00 Flyavgang frå Gällivare – Stockholm (ankomst 18:30)

 

Styret v/Norsk Bergforening