Styret 2020-2021

Thomas Addison
Thomas AddisonLeder
 Thomas B. Addison jobber for Omya Hustadmarmor AS. Han har jobbet for flere Norske bedrifter innen industrimineraler, kull og pukk samt hatt et periode hos Bergvesenet. Thomas er Bergingeniør fra NTH (NTNU) 1991 

Marte Kristine Tøgersen
Marte Kristine TøgersenNestleder
 Marte har en master i ressursgeologi fra NTNU (2011) og en doktorgrad innen prosessmineralogi og geometallurgi fra NTNU (denne ble tatt som nærings-PhD for Rana Gruber og fullført i 2019). Hun har tidligere jobbet i Sibelco Nordic på Åheim (2011-2013). Siden 2017 har hun jobbet som leder av utviklingsavdelingen på Titania AS.
Ingrid Dyrhaug
Ingrid DyrhaugStyremedlem
Ingrid Dyrhaug jobber som prosessingeniør hos Omya Hustadmarmor AS.

Kai Inge Holthe-Seim
Kai Inge Holthe-SeimStyremedlem
Kai Inge Holthe-Seim ansatt som utviklingssjef ved Titania AS. Han har tidligere jobbet hos Rana Gruber AS. Utdannet siv.ing ved NTNU(2004).

Kim Rune Grannes
Kim Rune GrannesStyremedlem
Kim Rune B. Grannes er ansatt i Statens Vegvesen som Veiteknolog. Han har tidligere jobbet som geolog innen pukkbransjen hos Franzefoss og Norstone. Utdannet geolog ved NTNU (2016).

Ulf Hauptfleisch
Ulf HauptfleischStyremedlem
 Ulf Hauptfleisch er ansatt som miljøgeolog og hydrogeolog i Asplan Viak. Han har tidligere jobbet som rådgiver og prosjektstyrer hos norske og tyske konsulentselskaper innenfor miljøgeologi, avfallshåndtering og hydrogeologi. Ulf har også jobbet som senioringeniør i Direktoratet for Mineralforvaltning med sikring og miljø av nedlagte gruver. Utdannet geolog (ingeniørgeologi/hydrogeologi) fra Technische Universität Berlin (1999), PhD (geologi) fra Universitetet på Island i 2012. 

Thomas Hibelot
Thomas HibelotStyremedlem
Thomas har en Master i strukturgeologi fra UiT (2013) og arbeidserfaring som ressursgeolog. Han har tidligere jobbet med metalprospektering i Finland og for Sydvaranger AS.  Deretter i Rekefjord Stones som kvalitetsansvarlig hvor han har utviklet nye kompetanser til byggeråstoff-bransjen. Siden 2018 har Thomas jobbet ved Norges Geologiske Undersøkelse som overingeniør med ansvar for det mekaniske laboratorium og pukk-og grus database. Han kartlegger byggeråstoffsforekomster for å møte en økende pukk-og grus etterspørsel fra sammfunnet.

Bendik Standal FrantzenStudentrepresentant

Valgkomité

Siv Krane Adamsen
Ingjerd Bunkholt

Revisor

Ola Vikhammer
Stein Erik Hansen (vararevisor)

Tidligere styrer

Styret 2019-2020

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Kim-Rune Bragstad Grannes(styremedlem)
 • Ulf Hauptfleisch (styremedlem)
 • Ingrid Dyrhaug (styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim(styremedlem)
 • Jørgen Sakariasssen (student representant fra våren 2018)
 • Bendik Standal Frantzen (student representant fra våren 2020)
 • Siv Krane Adamsen (valgkomite)
 • Ingjerd Bunkholt(valgkomite)
 • Ola Vikhammer (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2018-2019

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Siv Krane Adamsen(styremedlem)
 • Ulf Hauptfleisch (styremedlem)
 • Ingrid Dyrhaug (styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim(styremedlem)
 • Jørgen Sakariasssen (student representant fra våren 2018)
 • Jan Sverre Sandstad (valgkomite)
 • Ingjerd Bunkholt(valgkomite)
 • Ola Vikhammer (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2017-2018

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Siv Krane Rodahl (styremedlem)
 • Lars Anker-Rasch (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim(styremedlem)
 • Maren Bergli (student representant fra våren 2017 – Høstmøte 2018)
 • Jørgen Sakariasssen (student representant fra våren 2018)
 • Lars Anker Rasch (valgkomite)
 • Ingjerd Bunkholt(valgkomite)
 • Ola Vikhammer (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2016-2017

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Siv Krane Rodahl (styremedlem)
 • Lars Anker-Rasch (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim(styremedlem)
 • Steinar H.H. Møkkelgjerd(student representant fra vår 2015 til vår 2017)
 • Maren Bergli (student representant fra våren 2017)
 • Jan Sverre Sandstad (valgkomite)
 • Kurt Aasly (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2015-2016

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Siv Krane Rodahl (styremedlem)
 • Lars Anker-Rasch (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim(styremedlem)
 • Steinar H.H. Møkkelgjerd(student representant)
 • Jan Sverre Sandstad (valgkomite)
 • Kurt Aasly (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2014-2015

 • Helge Rushfeldt (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Åsa Barstad (styremedlem)
 • David Hovland (styremedlem)
 • Jan Sverre Sandstad (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Endre Nerhus Øen(styremedlem)
 • Steinar H.H. Møkkelgjerd(student representant)
 • Roar Sandøy (valgkomite)
 • Kurt Aasly (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2013-2014

 • Helge Rushfeldt (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Åsa Barstad (styremedlem)
 • David Hovland (styremedlem)
 • Jan Sverre Sandstad (styremedlem)
 • Kurt Aasly (styremedlem)
 • Morten Hagen Johansen (styremedlem)
 • Martin Austin Stormoen (student representant)
 • Roar Sandøy (valgkomite)
 • Ole Jakob Oanes (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)