Styret 2018-2019

Thomas Addison
Thomas AddisonLeder
 Thomas B. Addison jobber for Omya Hustadmarmor AS. Han har jobbet for flere Norske bedrifter innen industrimineraler, kull og pukk samt hatt et periode hos Bergvesenet. Thomas er Bergingeniør fra NTH (NTNU) 1991 

Marte Kristine Tøgersen
Marte Kristine TøgersenNestleder
Marte har en master i ressursgeologi fra NTNU, 2011. Hun har tidligere jobbet i Sibelco Nordic på Åheim, og tar nå en nærings-phd for Rana Gruber, på NTNU. Ph.d. prosjektet er innenfor prosessmineralogi og geometallurgi.

Siv Krane Adamsen
Siv Krane AdamsenStyremedlem
Sivilingeniør i mineralproduksjon, uteksaminert 2012. Jobber som bergingeniør på Norsk Stein AS. Har tidligere vært trainee i Norsk Bergindustris traineeordning og var da i følgende bedrifter: Norsk Stein, Sibelco på Stjernøy og The Quartz Corp.

Kai Inge Holthe-Seim
Kai Inge Holthe-SeimStyremedlem
Kai Inge Holthe-Seim ansatt som utviklingssjef ved Titania AS. Han har tidligere jobbet hos Rana Gruber AS. Utdannet siv.ing ved NTNU(2004).

Ingrid Dyrhaug
Ingrid DyrhaugStyremedlem
Ingrid Dyrhaug jobber som prosessingeniør hos Omya Hustadmarmor AS.

Håvard Gautneb
Håvard GautnebStyremedlem
Håvard er ansatt ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim og har sitt fagfelt innenfor georessurser. Han arbeider bl.a. med å påvise og evaluere forekomster av industrimineraler og metaller som kan tenkes å kunne få økonomisk betydning i framtiden. Arbeidet er rettet mot offentlig forvaltning, industri og andre interessenter.

Ulf Hauptfleisch
Ulf HauptfleischStyremedlem
Ulf Hauptfleisch er senioringeniør i Direktoratet for Mineralforvaltning og jobber med sikring og miljø av nedlagte gruver. Han har tidligere jobbet som rådgiver og prosjektstyrer hos tyske og norske konsulentselskaper innenfor miljøgeologi og hydrogeologi. Arbeidet som konsulent var rettet mot offentlig forvaltning, eiendomsnæringen og industri. Utdannet geolog (ingeniørgeologi/hydrogeology) fra Technische Universität (1999), PhD (geologi) fra Universitetet på Island I 2012 

Jørgen SakariassenStudentrepresentant

Valgkomité

Lars Anker-Rasch
Ingjerd Bunkholt

Revisor

Ola Vikhammer
Stein Erik Hansen (vararevisor)

Tidligere styrer

Styret 2017-2018

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Siv Krane Rodahl (styremedlem)
 • Lars Anker-Rasch (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim Øen(styremedlem)
 • Maren Bergli (student representant fra våren 2017 – Høstmøte 2018)
 • Jørgen Sakariasssen (student representant fra våren 2018)
 • Jan Sverre Sandstad (valgkomite)
 • Ingjerd Bunkholt(valgkomite)
 • Ola Vikhammer (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2016-2017

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Siv Krane Rodahl (styremedlem)
 • Lars Anker-Rasch (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim Øen(styremedlem)
 • Steinar H.H. Møkkelgjerd(student representant fra vår 2015 til vår 2017)
 • Maren Bergli (student representant fra våren 2017)
 • Jan Sverre Sandstad (valgkomite)
 • Kurt Aasly (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2015-2016

 • Thomas B. Addison (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Håvard Gautneb (styremedlem)
 • Siv Krane Rodahl (styremedlem)
 • Lars Anker-Rasch (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Kai-Inge Holthe Seim Øen(styremedlem)
 • Steinar H.H. Møkkelgjerd(student representant)
 • Jan Sverre Sandstad (valgkomite)
 • Kurt Aasly (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2014-2015

 • Helge Rushfeldt (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Åsa Barstad (styremedlem)
 • David Hovland (styremedlem)
 • Jan Sverre Sandstad (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Endre Nerhus Øen(styremedlem)
 • Steinar H.H. Møkkelgjerd(student representant)
 • Roar Sandøy (valgkomite)
 • Kurt Aasly (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2013-2014

 • Helge Rushfeldt (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Åsa Barstad (styremedlem)
 • David Hovland (styremedlem)
 • Jan Sverre Sandstad (styremedlem)
 • Kurt Aasly (styremedlem)
 • Morten Hagen Johansen (styremedlem)
 • Martin Austin Stormoen (student representant)
 • Roar Sandøy (valgkomite)
 • Ole Jakob Oanes (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)