Styret 2017-2018

Thomas Addison
Thomas AddisonLeder
 Thomas B. Addison jobber for Omya Hustadmarmor AS. Han har jobbet for flere Norske bedrifter innen industrimineraler, kull og pukk samt hatt et periode hos Bergvesenet. Thomas er Bergingeniør fra NTH (NTNU) 1991 

Marte Kristine Tøgersen
Marte Kristine TøgersenNestleder
Marte har en master i ressursgeologi fra NTNU, 2011. Hun har tidligere jobbet i Sibelco Nordic på Åheim, og tar nå en nærings-phd for Rana Gruber, på NTNU. Ph.d. prosjektet er innenfor prosessmineralogi og geometallurgi.

Siv Krane Rodahl
Siv Krane RodahlStyremedlem
Sivilingeniør i mineralproduksjon, uteksaminert 2012. Jobber som bergingeniør på Norsk Stein AS. Har tidligere vært trainee i Norsk Bergindustris traineeordning og var da i følgende bedrifter: Norsk Stein, Sibelco på Stjernøy og The Quartz Corp.

Kai Inge Holthe-Seim
Kai Inge Holthe-SeimStyremedlem
Kai Inge Holthe-Seim ansatt som utviklingssjef ved Titania AS. Han har tidligere jobbet hos Rana Gruber AS. Utdannet siv.ing ved NTNU(2004).

Lars Anker-Rasch
Lars Anker-RaschStyremedlem
Lars er utdannet berggrunns- og ressursgeolog ved NTNU (2014). Han har tidligere vært Trainee i Norsk Bergindustri, og jobber nå ved Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Håvard Gautneb
Håvard GautnebStyremedlem
Håvard er ansatt ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim og har sitt fagfelt innenfor georessurser. Han arbeider bl.a. med å påvise og evaluere forekomster av industrimineraler og metaller som kan tenkes å kunne få økonomisk betydning i framtiden. Arbeidet er rettet mot offentlig forvaltning, industri og andre interessenter.

Ingrid DyrhaugStyremedlem

Styremedlem

Valgkomité

Jan Sverre Sandstad
Ingjerd Bunkholt

Revisor

TBA
Stein Erik Hansen (vararevisor)

Tidligere styrer

Styret 2014-2015

 • Helge Rushfeldt (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Åsa Barstad (styremedlem)
 • David Hovland (styremedlem)
 • Jan Sverre Sandstad (styremedlem)
 • Ingjerd Olden Bunkholt(styremedlem)
 • Endre Nerhus Øen(styremedlem)
 • Steinar H.H. Møkkelgjerd(student representant)
 • Roar Sandøy (valgkomite)
 • Kurt Aasly (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)

Styret 2013-2014

 • Helge Rushfeldt (leder)
 • Marte Tøgersen (nestleder)
 • Åsa Barstad (styremedlem)
 • David Hovland (styremedlem)
 • Jan Sverre Sandstad (styremedlem)
 • Kurt Aasly (styremedlem)
 • Morten Hagen Johansen (styremedlem)
 • Martin Austin Stormoen (student representant)
 • Roar Sandøy (valgkomite)
 • Ole Jakob Oanes (valgkomite)
 • Jens Christian Kiil (revisor)
 • Stein Erik Hansen (vararevisor)