Norsk Bergforening arrangerte studentkveld på NTNU 19. mars. Marta Lindberg presenterte trainee-ordningen til Norsk Bergindustri og Øystein Rushfeldt lærte studentene kjøreregler for bergverksbransjen i Norge, med spennende fakta fra Nussir og hans andre erfaringer. Bedre motivasjon for å få fremtidens geologer og ingeniører til å velge vår bransje skal man lete lenge etter!

Det ble også valgt ny studentrepresentant til å ta over for Martin Austin Stormoen i styret til Norsk Bergforening. Vi gleder oss til å samarbeide med Steinar Halvdan fra høsten av!

IMAG0370