Vi har fått nye nettsider. Med disse så håper vi på at vi forbedrer vår kommunikasjon utad og gjør vår forening lettere tilgjengelig både for bedrifter og for fagpersonell såvel som for ferske aktører innen bergverk og mineralindustrien. Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på!