Volum 5 er nå tilgjengelig på nett her.

Alle tidligere utgaver av Mineralproduksjon ligger også tilgjengelig på mineralproduksjon.no.