Bli bedriftsmedlem/sponsormedlem

Støtt opp om Norsk Bergforening

Bedriftsmedlemmer er en viktig støtte for Norsk Bergforening økonomisk og de gir et viktig signal om støtte til vår forening og det vi driver med. Derfor blir alle våre bedriftsmedlemmer vist fram med logo på forsiden. Vi er stolte av å ha dere som medlemmer.

Kontingentsats

Bedriftsmedlemmer betaler NOK 5000,- per år.

Innmeldingsskjema

Fyll ut skjemaet og trykk på «SEND» knappen så får vi din innmelding. Du vil da motta en betalingsblankett i posten.

Type medlemsskap

Navn på bedriften (obligatorisk)

Adresse 1 (obligatorisk)

Adresse 2

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Nettside-adresse

Kontaktperson fornavn (obligatorisk)

Kontaktperson etternavn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Bedriftens logo (jpg/png/eps/pdf)

Skriv koden
captcha