Norsk Bergforening

Norsk Bergforening er en landsomfattende medlemsforening som ble stiftet i 2000. Organisasjonen er en sammenslåing av de to organisasjonene Norske Bergingeniørers Forening og Norsk Bergindustri Forening (begge stiftet i år 1900).

Organisasjonens medlemmer utgjøres av enkeltpersoner som har en tilknytning til eller interesse for bergindustrien i Norge. Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, samt utdanningsinstitusjoner og forvaltning.

Formål

Foreningen har som formål å:

  • skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene
  • arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge

Les Norsk Bergforenings Personvernerklæring her -> Personvernerklæring NBF