Høstmøtet 21.-23. oktober

Velkommen til Norsk Bergforenings Høstmøte. Årets tema er best practice i bergindustrien.

Medlemmenes ønsker var klare, innleggene må være mer tekniske, egne delsesjoner for malmer og mineraler og pukk og grus, praktiske eksempler fra industrien og lavere deltakeravgift. Ekskursjoner er på plass og vi skal til VerdalsKalk og NorFraKalk i Verdal, eller være med på omvisning på det nye oppredningslaboratoriet på NTNU.

Dessverre fikk vi ikke til et godt nok program for naturstein og planlegger derfor et eget vårmøte med dette som tema i 2020.

Velkommen til spennende dager i Trondheim og Trøndelag.

Mandag 21. oktober

Sosiale utflukter

Kl. 08.30 – 16.00 Bedriftsbesøk hos VerdalsKalk / NorFraKalk
Kl. 12:00 – 16:00 NTNU – omvisning på oppredningslaboratoriet. Oppmøte kl 1215
(NB: Det er tidsmessig kun mulig å delta på en av ekskursjonene, ikke begge)
Kl. 1900 – Homans møte – vi setter av tid for at alle skal få mingle. Holdes på Godfoten på Scandic Lerkendal

Tirsdag 22. oktober

09.00 Generalforsamling Norsk Bergforening
10.00  Åpning  v/ leder av styret
10.10 Statens vegvesen: Sprengningsulykker – noe vi må forvente? – Bjørn Wang
10.35 Forcit: Sikkerhet ved sprengning fra en leverandørs synspunkt – Petter Jensen
11.00 Kaffepause
11.20 Direktoratet for Mineralforvaltning: Roller og nye tjenester, tips til industrien – Rikke Sande Rød Øyen og Lars Libach
11.40 Norsk betongforening: Betong og bærekraft – hvordan kan bergindustrien gjøre betong grønnere? – Cecilie Hagby
12.00 Brønnøy Kalk: Førerløst – Raymond Langfjord
12.30 Presentasjon av relevante masterprosjekter
13.00 Lunsj

Delsesjon Malm og Mineraler

14.00 Sydvaranger: Ny drift – Peter Steiness Larsen
14.20 Fuglesang: Syntertrex – smart sensor teknologi – Tom Arne Bergman
14.40 Nussir: Veien videre – Øystein Rushfeldt
15.00 Kaffepause
15.15 Arctic Mineral Resources AS: Bærekraftig mineralutvinning – Tore Viana-Rønningen
15.35 NGU: Resultater av dypboring i Fensfeltet – Nolwenn Coint
15.55 Outotec: Advanced Grinding and Flotation Control– Chris Cruickshank
16.15 Diskusjon

Delsesjon Pukk og grus/byggeråstoffer

14.00 Nordic Bulk: Med fokus på automasjon og styring av knuse og sikteanlegg – Peder Egeland
14.30 Norsk Stein AS: Finknuserverket brant og grovknuseren havarerte, hvordan opprettholder man produksjon? – Odd Hotvedt og Kjell Petter Hamre
15.00 Kaffepause
15.15 MEF: Tomgangskjøring – Leiv Peter Blakstad
15.45 Frøseth AS: Effektiv drift av mobile knuse- og sikteverk – Arild Frøseth
16.15 Metso: Life Cycle Services, for improved reliability and performance – Jyrki Leino
16.35 Diskusjon
17.30 Speednetworking
Speednetworking innebærer en strukturert og effektiv organisering av møteplass mellom studenter og bedrifter. Student og bedriftsrepresentant(er) møtes en til en og får en begrenset tid (ca 5 min) sammen før neste møte. Sommerjobber, prosjekt-, masteroppgaver og jobbmuligheter kan diskuteres, men det er også fint om bedrifter som ikke har oppgaver stiller slik at studenter har mulighet til å bli kjent med dere. Påmelding til SpeedNetworking må gjøres via påmeldingsskjema.

Kl. 19.30 Aperitif
Kl. 20.00 Festmiddag

Onsdag 23. oktober

09.00 NGI: Kartlegging uten boring– Asgeir Lysdal
09.30 Rana gruber: Erfaringer med implementering av Lean – Karl Edvin Randa
10:00 Skei Mining Consultant: Kan fjorddeponering av gruveavgang være Best Praksis I Norge? – Jens Skei
10.30 Kaffepause m/utsjekk
11.00 Norsk bergindustriarkiv – Ingrid Nøstberg
11.10 SNSK: Store, hva nå? – Per Nilssen
11.40 Franzefoss Minerals: Bygging av ny utskipningskai for Kalkstein i Verdal –  Håkon Mork
12.10 Veidekke: Utslippsfrie bygge og anleggsplasser. Muligheter og barrierer. – Stein Håvard Bjøru
12.40 Oppsummering med evaluering
13.00 Lunsj

Programmet kan lastes ned som PDF her: http://norskbergforening.no/wp-content/uploads/2019/06/Invitasjon-høstmøte-2019.pdf