Høstmøtet 2016

Til høsten arrangeres høstmøtet for Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri den  12.-14. oktober i Stavanger.

Tittel for i år er: Grønt skifte, hva betyr det for bergindustrien – Politikk og praksis.

Det er lagt opp til mange gode og interessante innlegg.

I år som tidligere er det også mulig å melde seg på befaring dagen før det starter. Denne gangen kan det velges mellom buss og båttur til Norstone, Tau og Norsk Stein. Eller busstur til Titania AS, Lundhs AS/Egersund og Velde pukk.

 

Følg denne linken for oversikt på program og priser

Påmelding kan gjøres på: http://www.norskbergindustri.no/Arrangementer/Norsk-Bergforening-Norsk-Bergindustris-hoestmoete-2016