Hjertelig velkommen til bergindustriens høstmøte 2017

 

Høstmøtet er årets store nettverksarena i bergindustrien. Her treffes mennesker med engasjement for uttak og foredling av mineralske råstoffer fra ulike delbransjer, bedrifter, forvaltningen. Fra hele landet kommer det folk fra de minste grustak og de største gruver. Felles for dem alle er at de produserer og leverer produkt som fyller samfunnsbehovet for varer basert på geologiske ressurser i Norge.

 

Årets tema for høstmøtet vil være samfunnsaksept og kommunikasjon. Den vanlige nordmann tenker lite på bransjens produkter i hverdagen, men sannheten er at vi leverer råstoffer til de fleste verdikjeder. Det er stein i veier, kjøkkenbenker, sminke, stålkonstruksjoner, pc’er, softis og tannkrem. De nye grønne industriene er helt avhengig av mineraler for at vi skal lykkes med et grønt skifte. Norge har et betydelig potensiale for økt utvinning av ressurser i berggrunnen. Det er så lett å si nei til en bransje som kan ha krevende lokale effekter. Likevel ser vi at det strenge regelverket i Norge og høy bevissthet rundt blant annet miljøpåvirkning er med på å styrke bærekraftsarbeidet og at vi stadig blir dyktigere til å redusere vårt miljøfotavtrykk.

 

Årets foredragsholdere har hver på sin måte fått i oppdrag i å belyse hva som skal til for å øke samfunnets aksept for det vi driver med. I tillegg blir det tekniske innlegg, ekskursjoner og delsesjoner. Onsdag arrangeres utflukt til skiferbygda Oppdal, eller du kan få med deg en byvandring i Trondheim sentrum sammen med Tom Heldal fra NGU. UKA-revy onsdags kveld for de som liker det, delsesjoner for naturstein, malm og mineraler og pukk og grus, samt festmiddag torsdag.

Dessuten får vi leverandørutstillinger og -presentasjoner innvevd blant alt det andre. Tid for en gemyttlig prat med folk fra verdens hyggeligste bransje – kan du i hele tatt se for deg å ikke være til stede?

 

Med vennlig hilsen fra

 

Thomas Addison                                                Elisabeth Gammelsæter

 

Leder Norsk Bergforening                                Generalsekretær Norsk Bergindustri

 

Du finner all informasjon om konferansen og påmeldingsskjema her: http://norskbergindustri.no/Arrangementer/Hoestmoete-2017

Invitasjonsbrev:

Del denne artikkelen, velg din plattform!