Hans Jørgen Kjøll ble tildelt Norske Shells Geopris 2015 på Vinterkonferansen til Norsk Geologisk Forening tidligere denne måneden! Hans Jørgen er masterstudent ved Institutt for Geologi og Bergteknikk, NTNU, og selvfølgelig medlem av Norsk Bergforening. Vi gratulerer med velfortjent pris.

Presentasjonen til Hans Jørgen, med tittelen «Mechanisms of incipient quartz recrystallization in a vein embedded in a weak matrix: Implications for strain accommodation under lower greenschist facies conditions«, tar for seg deformasjon på micronivå langs en skyveforkastning i paleoproterozoiske bergarter i Repparfjord-vinduet. Les mer om arbeidet til Hans Jørgen her.

Fra NGF sine sider.