Formål og handlingsplan

Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge.

Konkret handlingsplan 2014

 1. Nettverk
  1. Møteplasser
   • Arrangere Høstmøte hvert år med formål å samle hele bransjen om aktuelle tema
   • Arrangere Vårmøte hvert år med formål å samle fagfolk om et smalere tema
   • Arrangere ekskursjoner til bedrifter/universitet/geologiske provinser
  2. Sosiale medier
   • Opprette Linked-In gruppe
   • Pusse opp Facebook profil
 2. Faglig formidling
  1. Faggrupper
   • Etablere faggruppe på LinkedIn
   • Arrangere kurs/verksted/møter for faggrupper med mål å skape et faglig høyt nivå blant de som jobber med bergfag
  2. Legge til rette for faglig formidling i bransjen
   • Utgivelse av tidsskriftet Mineralproduksjon
   • Høstmøter, vårmøter og ekskursjoner
 3. Inkludere studenter
  1. Legge til rette for at studenter kan delta på våre arrangement
   • Sponse deltagelse på våre arrangementer
  2. Synliggjøre og benytte studenter aktivt i våre arrangement
   • Bruke studenter på stand
   • Studenter legger frem presentasjoner på møter
   • Egen sak i Mineralproduksjon om hva de skriver master om
  3. Studentarrangementer
   • Arrangere bedriftsbesøk for studentmedlemmene
   • Arrangere studentkveld sammen med Norsk Bergindustri/ Bergringen
 4. Synliggjøring og Rekruttering
  1. Skape positivt omdømme for bergindustrien
   • Oppfordre bedriftene til å bidra aktivt i Geologiens dag
   • Skrive 2 artikler for bruk i media per år
   • Bruke foreningssiden i GEO
  2. Rekruttering
   • Bidra til at informasjon om bergindustrien inkluderes i geofag i skolen (samarbeid med NGF/universitet/Norsk Bergindustri etc.)