Medlemmene til Norsk Bergforening er tilknyttet mange ulike fagfelt, men det som knytter oss sammen er geologi og berggrunn. Fagsidene forsøker å samle interessante journaler, nettsider og nyheter som kan være av interesse for medlemmene våre. Gi tilbakemelding hvis du savner noe fra ditt fagfelt!

Journaler:

Norske forhold:

Norske geofaglige utdanningsinstitutt