Norsk Bergforening er tilstede på Bergdagen!

Vi har stand på Bergdagen, kom og snakk med oss og meld deg inn om du ikke allerede er medlem.

Bergdagen avholdes torsdag 12. mars i Bergbygget på NTNU, Sem Sælandsvei 1 i Trondheim.

Arrangementet holder på fra klokka 14:00 til 17:00 i Oppredningshallen.

 

Velkommen.