Arrangementer

Kommende arrangementer

Vårmøtet 2022 – 19.-20. mai

Sett av datoen for spennende dager i Trondheim. Årets vårmøte er et samarbeid mellom NGU, NTNU og oss.

Det blir to delsesjoner med tema prosess og naturstein.
Foreløpig program er klart, og vi åpner nå for registrering!

Naturstein

Natursteinsbransjen står ovenfor mange utfordringer.  Har vi en felles profil? Er vi enige om mål?
Er vi bare synlig når det legges kinastein? Ingen jobb for liten men mange jobber er for store. Naturstein og blokk, det er vanskelig det, eller finnes det råvarer i eksisterende brudd? Det blir tre delsesjoner med åpningsinnlegg og workshop/diskusjoner.

Torsdag 19. mai
11:00 – 12:00 Omvisning Nidaros med buss/transport til NGU. Oppmøte Vestfrontplassen.
12:15 – 14:15 Delsesjon – Hva betyr sirkulær økonomi for naturstein?
Med innlegg fra

  • Mark Simoni NTNU/NGU  Industriell økonomi
  • Petter Bye, Oppdal Sten
  • Torger Lingelem,  Rocks of Norway

14:30 – 14: 45 Kaffe
14:45 – 16:45 Delsesjon – Fagmiljø Naturstein, samling i bånn?, er bransjen synlig?
Med innlegg fra

  • Lisbeth Alnæs SINTEF.
  • Steinar Ellefmo NTNU
  • Landskapsarkitekt, TBA

16:45 Oppsummering

18:00 Get together og middag, EC. Dahls.

Fredag 20. mai
08:30 – 08:45 Kaffe og oppsummering dag 1
08:45 – 10: 15 Delsesjon – Norsk stein og bærekraftsmål.

  • Marinen, naturstein med bærekraft i fokus. Jorunn Munkeby, Trondheim kommune, Kommunalteknikk
  • Industrimineral – versus naturstein. Thomas Addison Omya Hustadmarmor
  • Er det mulig å utvikle nye ressurser?  Anette Granseth, NGU

10:15 -10:30 Kaffepause
10:30 – 12:15 Fortsettelse delsesjon og oppsummering
12:15 Lunsj

MiMaC – kritiske råmaterialer primære og sekundære ressurser

Delsesjon kritiske råmaterialer, primære og sekundære ressurser arrangeres i samarbeid mellom Norsk Bergforening og MiMaC ved NGU og IGP, NTNU.

Utnyttelse av mineralske ressurser krever at man kan lokalisere ressursen, identifisere dens mineralske og kjemiske egenskaper, separere interessante mineraler eller elementer fra ikke-interessante mineraler og finne bruksområder for dem i materialer og produkter.

MiMaC er et samarbeid mellom NGU, NTNU og SINTEF og kan levere analysetjenester til industri og forskningsmiljøer i hele verdikjeden til norsk bergindustri.

Målet for denne delsesjonen er å samle bergindustri, akademia og geologiske undersøkelser (NGU og SGU). Vi skal, gjennom foredrag og workshop identifisere nåværende og fremtidige utfordringer og krav for industrien, og diskutere hvordan MiMac infrastrukturen og den assosierte kompetansen kan bidra til å løse disse.

For å møte behovet for kritiske råmaterialer, vil hovedresultatene av workshopen inkludere en bedre forståelse av hvilke typer kunnskap som er nødvendig i løpet av det neste tiåret og utvikling av noen konkrete prosjekter som tar sikte på å tilegne seg denne kunnskapen.

Torsdag 19. mai
Tema for dagen: Hvilken kunnskap mener industri og akademia at det er behov for I framtiden? Hvilke varer, typer karakterisering og miljøutfordringer er det sannsynlige at blir viktige? Hvilke analysedata/metoder kreves (sensitivitet, nøyaktighet, oppløsning)? Hvordan kan MiMaC, med sine nano- og micro-analytiske muligheter, bidra til å møte disse kravene?
Dagen starter på IGP, og fortsetter med lunsj, foredrag og workshop på NGU.
10:00 – 10:15 Presentasjon av MiMaC (på IGP)
10:15 – 11:15 Omvisning på MiMaC og assosierte fasiliteter på IGP
11:15 Avgang fra IGP til NGU med buss
11:30 – 12:15 Lunsj på NGU.

Primære mineralressurser
12 : 15–12:30 Marte Kristine Tøgersen, Titania
12:30 – 12:45 Sabina Strmic Palinkas, UiT
12:45 – 13: 00 Axel Muller, NHM
13:00 – 13:15 Spørsmål og diskusjon
13:15 – 13:40 Kaffepause

Sekundære mineralressurser
13:40– 13:55 Jeannette Meima, BGR
13:55– 14:10 Erika Ingvald, SGU
14:10– 14:25 Roar Sandøy, Sibelco, NyPro prosjektet
14:25– 14:40 Spørsmål og diskusjon
14:40– 14:55 Kaffepause
14:55– 15:45 Omvisning på MiMaC og assosierte fasiliteter på NGU.
15:45– 16:45 Gruppearbeid. Hva er de viktigste tekniske  utfordringene med tanke på utnyttelse av mineralske ressurser i Norge? Hver gruppe setter opp minst tre punkter til diskusjonen.
16:45– 17:30 Presentasjon og diskusjon av resultatene fra gruppearbeidet.

18:00 Get together og middag, EC. Dahls.

Fredag 20. mai
Tema for dagen: Pågående arbeid på NGU og IGP delene av MiMaC, fokus på bredden av tilgjengelig kompetanse og analytiske muligheter.
Hele dagen tilbringes på NGU

0830–0840: Oppsummering fra dag 1.

Presentasjoner av relevante prosjekter ved NGU og IGP
08:40 – 08:55 Nolwenn Coint, Eduardo Mansur, NGU
08:55 – 09:10 Alf Andre Orvik, NGU/IGP
09:10 – 09:25 Stefanie Lode, IGP
09:25 – 09:40 Kurt Aasly, IGP
09:40 – 09:55 Spørsmål og diskusjon.
09:55 – 10:15 Kaffepause
10:15 – 11:15 Gruppearbeid. Kan man finne noen samarbeidsprosjekter mellom industrien og MiMaC, med tanke på diskusjoner dag 1? Har industrien konkrete analytiske utfordringer MiMaC kan bidra til å løse?
11:15 – 12:15 Presentasjon og diskusjon av resultater fra gruppearbeidet
12:15 Lunsj

Deltakeravgift:

Medlem Ikke medlem Student/
Pensjonist
Deltakere før 29. april Kr. 1000 Kr. 1500 kr. 400
Deltakere fra og med 29 . april Kr. 1800 Kr. 2300 Kr. 600
Middag E.C. Dahl Kr. 825 Kr. 825 kr. 825

Det legge opp til get-together og middag på E.C. Dahls Pub og kjøkken fra kl. 1800 på kvelden 19. mai.
Prisen på kr. 825 inkluderer en tre-retters middag med to drikke enheter.
Med tanke på plasshensyn, bør påmelding til middagen skje snarest.
Ved avmelding av middag etter den 4. mai må full pris betales, dette grunnet reservasjoner hos E.C. Dahls.

Påmelding er nå stengt

Tidligere arrangementer

2021 - Høstmøtet
2021 - Vårmøtet
2020 - Høstmøtet
2020 - Vårmøtet
2020 - Vårmøtet, Trondheim
2019 - Høstmøtet, Trondheim og Vårmøtet, Trondheim
2018 - Høstmøtet, Trondheim
2017 - Høstmøtet, Trondheim og Vårmøte og Nordisk Gruvemålermøte, Trondheim
2016 - Høstmøtet, Stavanger og Vårmøtet, Trondheim
2015 - Høstmøtet, Trondheim og Vårmøtet, Gällivare, Sverige
2014 - Høstmøte, Kristiansund og Vårmøtet, Mo I Rana
2013 - Høstmøtet, Trondheim og Vårmøtet, Svalbard
2012 - Høstmøtet, Molde og Vårmøtet, 2012
2011 - Høstmøtet, Trondheim og Vårmøtet, Hauge i Dalane
2010 - Høstmøtet, Kirkenes og Vårmøtet Mo i Rana
2009 - Høstmøtet, Trondheim og Vårmøtet, Åheim
2008 - Høstmøtet, Sandefjord og Vårmøtet Svalbard
2007 - Høstmøtet, Trondheim og Vårmøte, Trondheim
2006 - Nordisk Mineralsymposium, Trondheim og Høstmøtet , Stavanger - Suldal
2005 - Høstmøtet, Trondheim