Vår nestor innen bergmekanikk, Arne Myrvang fylte 75 år den 3. desember.

Arne_Myrvang_1

SINTEF Byggforsk tok i den forbindelse initiativ til å opprette en pengepris som gave, ’Arne Myrvangs pris’. Han vil kunne dele ut prisen til en student/ung bergmekaniker som har utmerket seg positivt i form av spesielt engasjement, gode eller spennende resultater innen faget bergmekanikk.

Norsk Bergforening har sammen med en rekke andre berginteresserte gitt bidrag til ’Arne Myrvangs pris’, og er glad for på denne måten å være med på å hedre en dyktig og engasjert bergmann.

Vi gratulerer!

Norsk Bergforening v/styret