ARRANGEMENTER

Vårmøtet 2021 – 4.-6. mai

Norsk Bergforening inviterer til digitalt vårmøte 4.-6. mai.
Denne gangen fordeles tema over tre dager slik at de som ønsker kan delta på alle tema.

Tema blir:

  • Tirsdag 4. mai – Prosess og datafangst, Industri 4.0 i oppredningsverket
  • Onsdag 5. mai – Bærekraftig utvinning av naturstein
  • Torsdag 6. mai – Fra vrakstein til ressurs! Mobilknusing – løsning for 100 % masseutnyttelse

Tidspunkt for sesjonene er satt til kl. 1200-1600.

Siden det er et digitalt møte, er møtet åpent for alle.

Foreløpig program og påmeldingsskjema finnes på arrangement siden: Vårmøte 2021

Tidligere:

Høstmøte 2020 – avlyst grunnet Covid-19

Vårmøtet 2020 – avlyst grunnet Covid-19

Høstmøte 2019

Vårmøte 2019

Høstmøte 2018

Høstmøte 2017

Vårmøtet og Nordisk Gruvemålermøte 2017

Høstmøtet 2016

Vårmøte 2016

Les mer under arrangementer

I MEDIA

GEO 01 -2020 – Organisasjonssider
GEO 08 -2019 – Organisasjonssider
GEO 05 -2019 – Organisasjonssider
GEO 04 -2019 – Organisasjonssider
GEO 02 -2019 – Organisasjonssider
GEO 01 -2019 – Organisasjonssider
GEO 07 -2018 – Organisasjonssider
GEO 06 -2018 – Organisasjonssider
GEO 05 -2018 – Organisasjonssider
GEO 04 -2018 – Organisasjonssider
GEO 03 -2018 – Organisasjonssider
GEO 02 -2018 – Organisasjonssider
GEO 01 -2018 – Organisasjonssider

Sponsorbedrifter