ARRANGEMENTER

Vårmøtet 2022 – 19.-20. mai

Sett av datoen for spennende dager i Trondheim. Årets vårmøte er et samarbied mellom NGU, NTNU og oss. Det blir to delsesjoner med tema prosess og naturstein.

Naturstein
Natursteinsbransjen står ovenfor mange utfordringer.  Har vi en felles profil? Er vi enige om mål?
Er vi bare synlig når det legges kinastein? Ingen jobb for liten men mange jobber er for store. Naturstein og blokk, det er vanskelig det, eller finnes det råvarer i eksisterende brudd? Det blir tre delsesjoner med åpningsinnlegg og workshop/diskusjoner.

MiMaC – kritiske råmaterialer primære og sekundære ressurser

Delsesjon kritiske råmaterialer, primære og sekundære ressurser arrangeres i samarbeid mellom Norsk Bergforening og MiMaC ved NGU og IGP, NTNU.
Utnyttelse av mineralske ressurser krever at man kan lokalisere ressursen, identifisere dens mineralske og kjemiske egenskaper, separere interessante mineraler eller elementer fra ikke-interessante mineraler og finne bruksområder for dem i materialer og produkter.
MiMaC er et samarbeid mellom NGU, NTNU og SINTEF og kan levere analysetjenester til industri og forskningsmiljøer i hele verdikjeden til norsk bergindustri.
Målet for denne delsesjonen er å samle bergindustri, akademia og geologiske undersøkelser (NGU og SGU). Vi skal, gjennom foredrag og workshop identifisere nåværende og fremtidige utfordringer og krav for industrien, og diskutere hvordan MiMac infrastrukturen og den assosierte kompetansen kan bidra til å løse disse.
For å møte behovet for kritiske råmaterialer, vil hovedresultatene av workshopen inkludere en bedre forståelse av hvilke typer kunnskap som er nødvendig i løpet av det neste tiåret og utvikling av noen konkrete prosjekter som tar sikte på å tilegne seg denne kunnskapen.

Påmelding er nå stengt. Programmet finnes her her: http://norskbergforening.no/arrangement/

Tidligere:

Høstmøtet 2021 – 20.-22. oktober

Vårmøte 2021

Høstmøte 2020 – avlyst grunnet Covid-19

Vårmøtet 2020 – avlyst grunnet Covid-19

Høstmøte 2019

Vårmøte 2019

Høstmøte 2018

Høstmøte 2017

Vårmøtet og Nordisk Gruvemålermøte 2017

Høstmøtet 2016

Vårmøte 2016

Les mer under arrangementer

I MEDIA

GEO 01 -2020 – Organisasjonssider
GEO 08 -2019 – Organisasjonssider
GEO 05 -2019 – Organisasjonssider
GEO 04 -2019 – Organisasjonssider
GEO 02 -2019 – Organisasjonssider
GEO 01 -2019 – Organisasjonssider
GEO 07 -2018 – Organisasjonssider
GEO 06 -2018 – Organisasjonssider
GEO 05 -2018 – Organisasjonssider
GEO 04 -2018 – Organisasjonssider
GEO 03 -2018 – Organisasjonssider
GEO 02 -2018 – Organisasjonssider
GEO 01 -2018 – Organisasjonssider

Sponsorbedrifter